De bovenstaande doppen bevatten aluminium folie, deze worden door de depots afgekeurd.

Gooit deze doppen niet bij gespaarde doppen, bespaar de depots werk om ze er weer uit te halen.Geachte Doppenspaarder wilt u op het volgende letten.

De doppen en deksels moeten schoon en droog ingeleverd worden. De doppen en deksels staan vaak bij het inzamelpunt of depot nog een aantal weken in opslag. Natte, vuile doppen gaan schimmelen, veroorzaken stank en trekken ongedierte aan.

Sommige vrijwilligers zijn slechtziend of zelfs blind. Gooi dus geen scherpe voorwerpen of vuilnis bij gespaarde plastic doppen.


IJzer, Kroonkurken, Metalen deksels van conservenpotten en batterijen zijn wel met een magneet er uit te halen.

Maar liever zien we dat dit evt. apart in een zakje aangeleverd wordt.

Dit geldt ook voor doppen waarvan u niet zeker weet of deze voor de doppenactie mogen.

Let op:  niet ieder inzamelpunt accepteert deze materialen.


Kroonkurken gaan soms vastzitten in de plastic doppen.


Zo blijven deze materialen gescheiden van de plastic doppen.

Bijvoorbeeld vermalen aluminium verstopt namelijk de spuitmondjes van het te maken nieuw product.


Bekijk de onderstaande gegevens, zodat bij het begin van de reis Dop naar de Recycler de foute dop niet meereist.

Voor een uitgebreid overzicht van goed- en afgekeurde doppen zie het doppenhandboek (zie menu PDF).

Bij voorbaat dank, namens D-Dog.