logo Stichting D-Dog

 

plaatje doppen

Beleidsplan Stichting D-Dog

Stichting D-DOG is statutair gevestigd: Achterdijk 22A, 3981 HB Bunnik
Ingeschreven bij de KVK onder nummer 81361394
Bankrekening: NL46 RABO 0364 9720 09

Stichting D-DOG coördineert de doppeninzameling in een groot deel van Nederland ten behoeve van de basisopleiding van geleidehonden o.a. KNGF Spaarders kunnen naar een inzamelpunt vragen via de mail van St. D-DOG of via de facebookgroep. Inzamelpunten nemen de doppen aan, sorteren ze en ontdoen ze van ongerechtigheden voor zover dit nog niet gedaan is. Doppen worden daarna naar een depot of verwerker gebracht. De verwerker stort de opbrengst van de doppen (eens per jaar of vaker) op de bankrekening van Stichting D-DOG. Er kunnen harde plastic doppen en deksels ingezameld worden. Sommige inzamelpunten sparen ook bier doppen en metalen deksels. Enkele inzamelpunten hebben de mogelijkheid om aluminium aan te nemen (wijndoppen, waxinelichthoudertjes). Ook de verkoop daarvan komt ten goede aan St. D-DOG. Tevens kunnen er mobieltjes en cartridges ingeleverd worden, waarvan de opbrengst via Eeko op de rekening van KNGF gestort wordt.

St. D-DOG bereikt het doel door het inzamelen van materialen die gerecycled kunnen worden en waarvoor een vergoeding ontvangen wordt. Tevens is het mogelijk een schenking te doen via de bankrekening. Sponsoring of vriend worden van de stichting tegen een geldelijke vergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Het bestuur bestaat uit 3 of meer personen die gezamenlijk beslissingen nemen over de dagelijkse gang van zaken en de besteding van de gelden. De bestuurders doen alles op vrijwillige basis en kunnen slechts een kleine vergoeding ontvangen voor reëel gemaakte kosten, die volledig verantwoord worden. Jaarlijks wordt een balans van staat van baten en lasten opgesteld en ter inzage gesteld.

De gelden wordt projectmatig besteed aan de basisopleiding van geleidehonden in de ruimste zin van het woord. Dat kan o.a. instructiemateriaal, voeding betekenen, maar ook een geleidehondentuig, nieuwe kennels, vervoer, onderkomen voor de opleiding etc. De uitkering van de positieve baten zal plaatsvinden na goedkeuring door gehele bestuur. Het bedrag dat per jaar opgehaald wordt kan worden meegenomen naar een volgend jaar ter besteding.

 

Sponsoren


Knapzak

Petpower

kopieerwerk

dierenartsen midden brabant

autobedrijf Niemantsverdriet

Scheurwater Kunststof Recycling

arla

elopak